Přínosy očkování

smiling-girl-being-vaccinated
© iStock

Vakcíny zabraňují onemocněním, která by jinak mohla způsobit závažné zdravotní problémy, trvalé zdravotní postižení nebo dokonce úmrtí. Očkování každoročně chrání stovky milionů lidí po celém světě proti závažným onemocněním.

Například v roce 2018 bylo 86 % malých dětí z celého světa očkováno třemi dávkami vakcíny, která chrání proti záškrtu, tetanu a černému kašli (vakcína DTP), a 85 % třemi dávkami vakcíny proti dětské obrně (1).

Na rozdíl od léčby, která je poskytována za účelem vyléčení nemoci, se vakcíny obvykle podávají zdravým lidem s cílem zabránit jejich onemocnění. Dlouhodobé přínosy očkování proto nemusí být hned zřejmé.

Díky očkování jsou mnohá infekční onemocnění v dnešní době velmi vzácná, v důsledku čehož se na jejich negativní důsledky někdy pozapomíná. Pokud by lidé přestali být očkováni, mnohá z těchto onemocnění a související propuknutí nákazy by se mohla znovu objevit.

Příklad: spalničky

Spalničky byly v řadě evropských zemí téměř vymýceny.

Od října 2016 však bylo v důsledku snížení proočkovanosti zaznamenáno v EU/EHP opětovné rozšíření spalniček s ohnisky nákazy v několika zemích (2).

Spalničky mohou být závažné, či dokonce život ohrožující. Další informace viz informační list o spalničkách.

Jedinou ochranou proti spalničkám je očkování. Vakcína MMR chrání proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Je bezpečná a účinná.

Příklad: pertuse

Pertuse (černý kašel) je onemocnění postihující dýchací cesty. Může se rychle rozšířit. U malých dětí vede často k hospitalizaci, přičemž riziko komplikací a hospitalizace je vyšší u dětí mladších tří měsíců. Může způsobit závažné záchvaty kašle a obvykle trvá tři až šest týdnů.

Související komplikace mohou zahrnovat pneumonii, encefalopatii (onemocnění mozku), záchvaty a dokonce i úmrtí. Další informace viz informační list o černém kašli.

Očkování proti černému kašli se provádí v rámci programů imunizace členských států EU. Chrání děti proti tomuto onemocnění, přičemž způsobuje pouze mírné nežádoucí účinky. U přibližně 20 % malých dětí se vyskytne zarudnutí a bolest v místě vpichu a u méně než 5 % horečka.

--------------------------------------------------------------------

Odkazy:

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

(2) Hodnocení rizik provedené střediskem ECDC s názvem „Kdo je v EU/EHP ohrožen rizikem nákazy spalničkami?“, 28. května 2019 (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-measles-eu-eea-2019

Účinnost vakcín

Účinnost vakcíny je dána její schopností zabránit nákaze určitým onemocněním.

Jak vakcíny účinkují

Každý virus či bakterie spouští v imunitním systému jedinečnou reakci, na níž se podílí specifický...

Page last updated 13 Bře 2020