Složky vakcíny

Vaccine components

Kromě jednoho nebo více antigenů vakcína obsahuje i další složky. Patří mezi ně:

  • adjuvans: tyto složky zlepšují imunitní reakci na vakcínu tím, že ji posilují, zrychlují a prodlužují její trvání. Příkladem je hliník,
  • pomocné látky: jedná se o neaktivní složky, jako je voda nebo chlorid sodný (sůl), jakož i konzervační nebo stabilizační látky, které pomáhají uchovávat vakcínu v nezměněné podobě, tj. účinnou, během skladování.

Tyto látky podléhají důkladné kontrole, aby bylo zajištěno, že jsou ve vakcíně obsaženy v prokazatelně bezpečném množství. Regulační orgány ověřují, zda přínosy těchto látek převažují nad rizikem jakýchkoli reakcí na ně.

Ve vakcínách můžeme nalézt i stopová množství dalších látek používaných ve výrobním procesu, jako je ovalbumin (bílkovina přítomná ve vejcích) nebo neomycin (antibiotikum).

Pokud se tyto látky ve vakcíně nacházejí v množství, které by mohlo u citlivého nebo alergického jedince vyvolat reakci, jejich přítomnost je zaznamenána v informacích o dané vakcíně poskytovaných zdravotnickým pracovníkům a pacientům. V příbalové informaci bude například uvedeno, zda existují zvláštní upozornění pro použití vakcíny u osob trpících určitými alergiemi, jako třeba u vakcín obsahujících stopové množství vajec pro osoby s alergií na vejce.

 

Page last updated 13 Bře 2020