Схеми за ваксинация в държавите от ЕС/ЕИП

Old man with the kids
© iStock

Всяка държава от ЕС/ЕИП отговаря за своята национална политика в областта на общественото здраве, включително за националната имузинационна програма и схема за ваксинация. Информация за националните схеми за ваксинация в държавите от ЕС/ЕИП може за се намери чрез инструмента на ECDC за визуализиране на имунизационните календари.

Има някои разлики в начина, по който държавите съставят схемите си за ваксинация — схемите са сходни, но не еднакви в различните държави от ЕС/ЕИП. Те може да включват възрастта и групата от населението, които трябва да бъдат ваксинирани (напр. всички деца на определена възраст или само деца в рискова група), точния вид на ваксината (напр. някои съставки може да се различават), броят и интервалите при приема на дозите, а също дали ваксината се прилага самостоятелно или в комбинация с други ваксини.

Факторите, с които се обясняват подобни разлики, може да включват тежестта на заболяването, нивото на заболеваемост и тенденциите в различните държави, ресурсите и структурата на системите за здравеопазване, политическите и културните фактори, както и устойчивостта на програмата за ваксинация.

Наличието на разлики между схемите за ваксинация не означава, че някои схеми са по-ефективни от други. Просто при съставянето им са отчетени различни обстоятелства и здравни системи. Във всяка държава от ЕС/ЕИП е осигурено еднакво ниво на защита. Ваксините в националните схеми се прилагат съобразно графици, които гарантират подходяща защита.

Схемите за ваксинация на деца във всички държави от ЕС/ЕИП включват ваксиниране срещу:

 • морбили
 • паротит
 • рубеола
 • дифтерия
 • тетанус
 • коклюш (магарешка кашлица)
 • полиомиелит
 • инфекция с Haemophilus influenzae, тип B
 • човешки папиломавирус (подрастващи/ предподрастващи момичета).

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва ваксиниране срещу хепатит В като част от схемата за всеобща ваксинация на деца, но в някои държави от ЕС/ЕИП се ваксинират само деца, при които има висок риск от инфекция, и възрастни от основните рискови групи.

За децата в някои държави от ЕС/ЕИП се предлага защита чрез ваксинация срещу:

 • хепатит A
 • грип
 • инвазивна болест, причинена от Neisseria meningitidis
 • инвазивна болест, причинена от Streptococcus pneumoniae
 • ротавируси
 • туберкулоза
 • варицела

В допълнение всички държави от ЕС/ЕИП препоръчват ваксинация срещу сезонен грип при хора в напреднала възраст и в основните рискови групи.

ЕС продължава да разглежда възможностите за хармонизиране на националните схеми за ваксинация. На 7 декември 2018 г. Съветът на ЕС издаде препоръки (EN) за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация, които включват задачата да се проучи доколко е осъществимо изготвянето на основен имунизационен календар на ЕС. Съвместно с националните органи за обществено здравеопазване в ЕС, ECDC разработва оценка.

Целта ще бъде националните схеми за ваксинация да станат по-съвместими и да се насърчи равният достъп до ваксиниране в ЕС. В резултат може да се разрешат проблеми за хората, местещи се от една държава от ЕС в друга, например приспособяване към различни схеми за ваксинация (вкл. брой и интервали между бустерните дози) или пропускане на ваксинация.

Задължителна или препоръчителна ваксинация

Всяка държава в ЕС/ЕИП прилага собствена програма за имунизация.

Наваксване с ваксинации и бустерни дози

Някои хора може да са пропуснали ваксинация или да не са получили препоръчителния брой дози.

Кога да избягваме ваксиниране

Дадена ваксина може да бъде противопоказана за определени хора, което означава, че те не трябва да се ваксинират.

Page last updated 13 Март 2020