Компоненти на ваксината

Vaccine components

Освен един или повече антигени ваксините съдържат и други компоненти. Това са:

  • адюванти: подобряват имунната реакция на ваксината чрез усилване, ускоряване и поддържане на реакцията за по-дълго време. Пример е алуминият;
  • помощни вещества: неактивни съставки, напр. вода или натриев хлорид (сол), а също консерванти или стабилизатори, благодарение на които ваксината се запазва активна по време на съхранението.

Тези вещества са обект на постоянен контрол, за да се гарантира, че се съдържат в доказано безопасни нива. Регулаторните органи проверяват дали ползите от ваксините надвишават рисковете от настъпване на нежелани реакции.

Възможно е също наличието на незначителни количества от други вещества, използвани в производствения процес, например яйчен албумин (протеин в яйцата) или неомицин (антибиотик).

В случаите, когато такива вещества се съдържат в нива, които могат да предизвикат алергична реакция, наличието им е описано в информацията за ваксината, предназначена за здравните работници и пациентите. Например в листовката ще бъде указано дали има специални предпазни мерки за прилагането на ваксината при хора с определени алергии. Такъв е случаят с ваксини, съдържащи незначителни количества яйце, при хора с алергия към яйца.

 

Page last updated 13 Март 2020