Инфографика — ваксини с вирусен вектор срещу COVID-19: как действат