Положението с морбили в ЕС

По-долу ще намерите актуални данни за огнищата на морбили в държавите — членки на ЕС. Данните се основават на информацията, предоставена и проверена от държавите членки чрез системата на ECDC за наблюдение на болестите.

Картата на ECDC за наблюдение на инфекциозните болести предоставя данни и за други болести, предотвратими чрез ваксинация, например дифтерия, коклюш и рубеола. Чрез функционалните ѝ възможности потребителят може да филтрира информацията по критерии, например болест и времеви период.

Page last updated 13 Март 2020