Информационна листовка

Какво представлява грипът?

Грипът е инфекциозно респираторно заболяване, което се причинява от инфекция с грипен вирус. В Европа грипът се проявява през зимата под формата на сезонни грипни епидемии. Грипните епидемии са свързани с високи нива на хоспитализация и смъртност.

За държавите от ЕС/ЕИП, участващи в мрежата EuroMOMO (1), е изчислено, че случаите на смърт поради грип достигат 25 на 100 000 души за грипните сезони през 2016—2017 и 2017—2018 г. (2).

Животните също могат да се заразят с грип. В някои случаи хора мога да се заразят от животни, както беше случаят с птичия и свинския грип.

Освен сезонни епидемии новите грипни вируси могат да причинят и пандемия. Пандемията е бързо разпространение на нов грипен вирус по света. През 2009 г. пандемичният грипен вирус A(H1N1)pdm09 причини 123 000 до 203 000 случая на смърт и значителна социално-икономическа тежест в световен мащаб (3).

Грипни пандемии възникват, когато се появи нов щам на грипния вирус, който може да зарази хора. Повечето хора нямат изграден имунитет към него и заболяването лесно се предава от човек на човек.

Symptoms of influenza

Какви са симптомите на грипа?

Не всеки заразен с грипен вирус се разболява. Типичните симптоми на грипноболните са:

  • повишена температура или втрисане;
  • главоболие;
  • болки в мускулите;
  • общо неразположение;
  • течащ нос;
  • зачервяване на гърлото;
  • суха кашлица.

Тежестта на заболяването e много различна — от безсимптомно протичане до тежко заболяване. При случаи без усложнения симптомите отшумяват от само себе си в рамките на една седмица от началото на инфекцията.

 

Father and child

Какви са усложненията на грипа?

Като усложнения на грипната инфекция могат да се наблюдават пневмония и енцефалит (възпаление на мозъка). При хора със съществуващи заболявания има по-голям риск състоянието им да се влоши вследствие на грипна инфекция.

Как се разпространява грипът?

Грипът лесно се предава от човек на човек. Това става главно чрез пряк контакт със секрет от заразен пациент, например малки частици от течности, които се отделят при кашляне или издишване. Вирусите мога да се предават също чрез секрети по ръцете или кърпи и чрез допир до заразени повърхности.

Кой е застрашен от грип?

Грипните вируси заразяват приблизително 20 % от населението всяка година, като един на четири души развива симптомите. Децата са в малка степен по-засегнати от възрастните.

Тежки заболявания и усложнения настъпват по-често при малки деца, хора в напреднала възраст с крехко здраве и някои рискови от медицинска гледна точка групи. Дори при това положение около половината от децата и възрастните в трудоспособна възраст, при които се налага приемане в отделения за интензивно лечение, са без съществуващи здравословни проблеми.

process of vaccination illustration

Как може да се предотврати грип?

Ваксинацията е най-ефективният начин за предотвратяване на грип. Държавите — членки на ЕС, препоръчват ваксинация за сезонен грип при рисковите групи. Такива са хората в напреднала възраст, а също хора с хронични заболявания като сърдечно-съдова болест, заболявания на белите дробове и дихателните пътища, диабет или заболявания на имунната система.

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва също ваксинация на здравните работници. Препоръката на Съвета на ЕС относно ваксинирането срещу сезонен грип насърчава държавите да увеличат обхвата на ваксинирането сред здравните работници.

Повечето държави — членки на ЕС, спазват препоръките на СЗО за ваксиниране на бременни жени, а някои спазват препоръките за ваксиниране на здрави деца на възраст 6—59 месеца.

Необходимо е ежегодно актуализиране на ваксините за сезонен грип, тъй като грипните вируси се променят непрекъснато.

Показано е, че освен ваксинация антивирусните лекарства са безопасна и ефективна мярка за предотвратяване на грипна инфекция или за намаляване на тежестта на инфекцията в определени обществени заведения за настаняване, например центрове за здравни грижи.

Как се лекува грипната инфекция?

За повечето случаи на грип на пациентите се препоръчва да останат на легло и да пият много течности, за да преборят симптомите; оставането вкъщи намалява също риска от предаване на вируса. Пациентите са съветвани да търсят медицински съвет, ако състоянието им продължава да се влошава.

Антивирусните лекарства, ако се приемат веднага след началото на заболяването, са безопасна и ефективна мярка за лечението на грип. Все пак употребата на антивирусни лекарства обикновено се препоръчва при тежки или бързо прогресиращи случаи. В някои случаи пациентите развиват бактериални усложнения вследствие на грипната инфекция и се налага да бъдат лекувани с антибиотици.

--------------------------------------------------------------------

Справки:

(1) EuroMOMO — Европейски мониторинг на прекомерната смъртност за целите на действие в областта на общественото здраве: http://www.euromomo.eu (EN)

(2) Nielsen J. et al. European all-cause excess and influenza-attributable mortality in the 2017/18 season: should the burden of influenza B be reconsidered? Clinical Microbiology and Infection („Прекомерната смъртност в Европа, дължаща се на всякакви причини и на грип, през сезона 2017—2018 г.: необходимо ли е да се преоцени заболеваемостта от грип B? Клинична микробиология и инфекции“). 2019 г.; т.  25, бр.  10, 1266 – 1276. Достъпно на: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(19)30058-8/fulltext (EN)

(3) Simonsen L. et al. Global mortality estimates for the 2009 Influenza Pandemic from the GLaMOR project: a modeling study („Оценки на глобалната смъртност от пандемичния грип през 2009 г. в резултат на проекта GLaMOR: изследване на модели“). Достъпно на: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841239/ (EN)

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet (EN)

Бележка: Тази информационна справка е предназначена за обща информация и не трябва да се използва като заместител на личния експертен опит и преценката на медицинските специалисти.

Още информационни справки

Коклюш

Основни факти за коклюш, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение.

Морбили

Основни факти за морбили, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение