Какво представлява COVID-19?

COVID-19 е заболяване, предизвикано от вирус, наречен тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 е нов щам на коронавирус. Той не е откриван при хора преди месец декември 2019 г.

Съществуват много различни типове коронавируси. В повечето случаи коронавирусите заразяват животни, но някои от тях могат да заразяват и хора.

Текущата епидемия от COVID-19 започва в края на 2019 г.; Световната здравна организация (СЗО) я определя като пандемия на 11 март 2020 г[1].

Това е първата пандемия, причинена от коронавирус.

Symptoms of COVID-19

Какви са симптомите на COVID-19?

Основните симптоми на COVID-19 са:

 • повишена температура
 • кашлица
 • обща отпадналост или умора
 • промяна или загуба на вкус или обоняние
 • възпалено гърло
 • главоболие
 • болки в мускулите
 • диария.

Остротата на заболяването варира в широки граници при различните хора.

Някои хора с COVID-19 са асимптоматични. Това означава, че те не проявяват никакви симптоми.

При тежки случаи симптомите могат да включват

 • затруднено дишане или недостиг на въздух
 • обърканост
 • болки в гърдите.

Хората с остри симптоми може да се нуждаят от специализирани медицински грижи и подкрепа.

Състоянието на пациента може бързо да се влоши. Ако това стане, то обикновено се случва през втората седмица на заболяването.

За съжаление, някои хора с COVID-19 трябва да бъдат хоспитализирани. Някои от тях може да се нуждаят и от интензивна грижа, понякога за продължителни периоди.

Какви са усложненията от COVID-19?

Хората с остри симптоми, засягащи дихателните пътища, може да трябва да бъдат поставени на респиратор (механично обдишване). Това може да ги направи по-податливи на инфекция, в допълнение към COVID-19, като пневмония.

Някои пациенти с COVID-19 са изложени и на по-висока опасност от усложнения, свързани с кръвосъсирване, като инсулти или инфаркти.

Освен това, понякога пациентите може да развият симптоми, свързани с нервната система. Тези симптоми може да включват временни личностни промени или променени нива на будност.

Вероятността от хоспитализация е по-висока за възрастните хора, в частност, за хората на възраст над 60 години и хората с хронични заболявания.

Като цяло, рискът от смърт от COVID-19 е нисък, но е по-висок от този при грипа. Рискът от смърт е по-висок при възрастните хора, както и при хората, които имат дългосрочни заболявания.

Какво представлява дългосрочният COVID-19?

Малък брой пациенти може да изпитват дългосрочни ефекти от инфекцията със SARS-CoV-2. Това е наречено пост-COVID-19 състояние или дългосрочен COVID-19.

Дългосрочният COVID-19 засяга пациенти от всички възрасти, включително и хора, които са проявили само леки симптоми на COVID-19 при първоначалното инфектиране.

Симптомите включват:

 • загуба на обоняние или вкус
 • умора
 • обща отпадналост
 • задух
 • когнитивни нарушения

Няма тест за диагностициране на дългосрочен COVID-19 и симптомите може да продължат седмици, месеци или по-дълго.  В момента няма лечение за това състояние, но доказателствените данни сочат, че сред ваксинираните срещу COVID-19 лица по-рядко се съобщава за симптоми на дългосрочен COVID-19.

Transmission of COVID-19

Как се разпространява COVID-19?

Вирусът SARS-CoV-2 се предава от човек на човек, основно чрез миниатюрни водни частици, освободени във въздуха, когато заразеното лице диша  и най-вече, когато говори, пее, вика, киха, кашля и т.н. Тези частици могат да достигнат до намиращите се в близост хора (обикновено на разстояние до два метра), които може да ги вдишат.

По-големите частици (капки) може да попаднат върху повърхности, които други хора докосват. Тогава хората може да поемат вируса с ръцете си и да се инфектират, когато докоснат носа, устата или очите си. Вирусът може да оцелее в продължение на няколко часа върху повърхности от мед или картон, а върху пластмасови повърхности и повърхности от неръждаема стомана може да оцелее няколко дни.

Процесът на предаване на вируса от заразено лице на други хора може да започне два дни преди заразеното лице да започне да проявява симптоми. Средно, едно заразено лице ще зарази още пет други лица, ако те не вземат мерки за предотвратяване на преноса.

Обикновено времето, необходимо за проява на симптоми след заразяване, е от пет до шест дни. Този период обаче може да варира между един ден и две седмици.

Risk groups of COVID-19

Кой е изложен на риск от COVID-19?

Всички са изложени на риск от COVID-19.

Някои групи от населението обаче е по-вероятно да развият остро заболяване. Тези групи включват хора на възраст над 60 години и бременни жени, както и хора с хронични заболявания, напр.:

 • затлъстяване
 • високо кръвно налягане
 • диабет
 • сърдечно заболяване
 • дългосрочни заболявания, засягащи белите дробове и въздушните пътища
 • заболявания, засягащи нервната система
 • слаба имунна система.

Възможно е при възрастни симптомите да са по-остри в сравнение с тези при деца. Въпреки това децата предават вируса на другите, а някои от тях се разболяват тежко.

Претъпканите закрити пространства създават предпоставки за бързото разпространение на COVID-19: в затворите, центровете за мигранти и предприятията за преработка на храни бяха установени значителни огнища на болестта.

Възможно е студеният или влажен въздух да повиши вероятността за предаване на вируса между хората.

Prevention of COVID

Как може да се предотврати COVID-19?

Най-ефективният начин за предотвратяване на COVID-19 е ваксинирането — заедно с други мерки, като носене на маска за лице и физическа дистанция. Хората, които са ваксинирани, е по-малко вероятно да се разболеят тежко или да е необходимо да бъдат хоспитализирани. Поради тази причина органите за обществено здраве призовават всички подходящи лица да преминат през пълно ваксиниране срещу COVID-19 възможно най-бързо. Прочетете повече за ваксините срещу COVID-19.

Поддържането на физическа дистанция, доброто проветряване на затворени помещение и носенето на маска за лице подпомагат спирането на предаването на заразата.

Честото миене на ръцете със сапун и вода или използването на разтвори на основата на алкохол също подпомагат предотвратяването на предаването на вируса от ръцете към тялото през очите, носа или устата. За допълнителна информация вижте нашата инфографика: нефармацевтични мерки.

Treatment of COVID-19

Как се лекува COVID-19?

Вече се предлагат медикаменти за лечение на COVID-19, които директно атакуват вируса. Те обаче се използват основно за предотвратяване на тежко заболяване сред високорисковите групи.

Основното лечение за повечето пациенти с тежка форма на заболяването остава подкрепящата грижа, като използването на кислородна терапия и управление на нивата на течности, които често са много ефикасни.

За най-новата информация относно лечението на COVID-19 посетете уебсайта на Европейската агенция по лекарствата (EMA): Лечения и ваксини за COVID-19 или уебсайта на Европейската комисия: Лечения за COVID-19 (europa.eu)

 

Допълнителна информация

--------------------------------------------------------------------

Справка:

(1) Встъпително слово на генералния директор на СЗО по време на брифинга за медиите относно COVID-19, 11 март 2020 г. Достъпно на: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

 

Забележка: Информационната листовка е предназначена за обща информация и не трябва да се използва като заместител на личния експертен опит и преценката на здравните специалисти.

Ваксини срещу COVID-19

Научете повече за начина, по който функционират ваксините срещу COVID-19, за тяхното разработване и разрешаване и за наблюдението на тяхната безопасност.