Решения относно използването на ваксини в различните европейски държави

elderly lady being vaccinated

Всяка европейска държава решава поотделно кои ваксини следва да бъдат част от нейната национална имунизационна програма и кои от тях да се финансират от националната здравна система. Това се определя от местните условия, напр. степента на разпространение на заболяването, както и икономическите фактори.

Повечето национални имунизационни програми в ЕС/ЕИП включват ваксини за около 20 заболявания, които се прилагат на различни възрастови групи. В допълнение, за да се постигне защита срещу определени заболявания, понякога ваксинирането се препоръчва за високорискови групи, напр. хора с хронични заболявания или планиращи пътувания за други части на света.

Някои от ваксините са срещу едно единствено заболяване, а други срещу група заболявания. Понякога се дават няколко ваксини наведнъж с цел защита срещу инфекциозни заболявания. Комбинираната употреба на ваксини е добре установена практика и се основава на научни изследвания на ползите и безопасността.

Повече информация за националните имунизационни програми ще намерите в Имунизационния календар на ECDC и също на официалните уебсайтове за имунизация на страните от ЕС/ЕИП тук.

Ползи от ваксинирането

Ваксините предотвратяват заболявания, които биха могли да причинят сериозни здравословни проблеми, трайни увреждания и дори смърт.

Наблюдение на безопасността на ваксините и докладване на нежеланите реакции

След като дадена ваксина бъде одобрена за използване, националните органи в ЕС/ЕИП и Европейската агенция по лекарствата (EMA) непрекъснато наблюдават нежеланите реакции при хората, които са били ваксинирани.

Ефективност на ваксините

Ефективността на една ваксина се определя от способността ѝ да предотврати развитието на определена болест.

Как действат ваксините

Всеки вирус и бактерия задействат уникална реакция на имунната система, в която участват специфичен вид клетки...

Page last updated 13 Март 2020