Ефективност на ваксините

woman being vaccinated
© iStock

Ефективността на една ваксина се определя от способността ѝ да предотврати развитието на определена болест. Когато се прилагат съгласно указанията, официално разрешените ваксини са ефективни за предотвратяване на болести и за защита на населението.

Както при лекарствата, нито една ваксина не е 100 % ефективна за всеки ваксиниран. Ефективността за отделния човек зависи от много фактори. Сред тях са:

  • възраст,
  • други заболявания или състояния, от които може да страда лицето,
  • период след ваксинацията,
  • предишен контакт с болестта,
  • как се прилага ваксината,
  • ваксината.

Например ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (MMR) е много ефективна за предотвратяване на тези заболявания. Обикновено тя осигурява защита за цял живот и е ефективна при около 97—99 % от здравите деца, на които са приложени две дози.

При определени обстоятелства ваксинираното лице може да се разболее, дори ако са му приложени препоръчителните дози от ваксината. Това се дължи на факта, че той не е изградил достатъчна защита срещу заболяването или поради намаляването на имунитета с времето. В такива случаи симптомите често са по-леки в сравнение със симптомите на болестта без приложена ваксинация. Освен това е по-малка опасността от пренасяне на заразата.

Ползи от ваксинирането

Ваксините предотвратяват заболявания, които биха могли да причинят сериозни здравословни проблеми, трайни увреждания и дори смърт.

Одобряване на ваксините в Европейския съюз

Преди да бъде одобрена в ЕС, всяка ваксина трябва да бъде подложена на сериозни...

Наблюдение на безопасността на ваксините и докладване на нежеланите реакции

След като дадена ваксина бъде одобрена за използване, националните органи в ЕС/ЕИП и Европейската агенция по лекарствата (EMA) непрекъснато наблюдават нежеланите реакции при хората, които са били ваксинирани.

Как действат ваксините

Всеки вирус и бактерия задействат уникална реакция на имунната система, в която участват специфичен вид клетки...

Решения относно използването на ваксини в различните европейски държави

Всяка европейска държава решава поотделно кои ваксини следва да бъдат част от нейната национална имунизационна програма и кои от тях да се финансират от националната здравна система.

Page last updated 13 Март 2020