COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Пандемията от COVID-19 причини загуба на човешки живот, тежки заболявания и социални и икономически сътресения в Европейския съюз (ЕС) и в целия свят. Безопасните и ефективни ваксини срещу COVID-19 могат да предпазят хората от разболяване, особено медицинския персонал и уязвимите групи от населението, например хората в напреднала възраст и хората с хронични заболявания.

Координирани действия в ЕС

Европейската комисия и агенциите на ЕС подкрепиха ускорената научноизследователска и развойна дейност във връзка с ваксините срещу COVID-19.

Благодарение на това ваксините ще бъдат достъпни възможно най-рано, след като се докаже, че са безопасни и ефективни.

Стратегията на ЕС за ваксини срещу коронавируса, стартирана от Европейската комисия:

  • гарантира високо качество, безопасност и ефективност на ваксините срещу COVID-19;
  • осигурява бърз достъп до ваксините за държавите членки и тяхното население.

Стратегията е израз на всеобщите усилия за солидарност, които гарантират равен достъп до ваксини на достъпни цени.

Европейската комисия определи също ключови елементи за готовност, които държавите членки трябва да вземат предвид в своите стратегии за ваксинация срещу COVID-19. За повече подробности вижте „Готовност за стратегии за ваксиниране и внедряване на ваксини срещу COVID-19“

 

За повече обща информация относно ваксинацията вж.: 

Ваксини срещу COVID-19

Научете повече за начина, по който функционират ваксините срещу COVID-19, за тяхното разработване и разрешаване и за наблюдението на тяхната безопасност.

COVID-19

Основни факти за COVID-19, симптоми, усложнения, дългосрочен COVID-19, начин на разпространение и рискови фактори.

Page last updated 23 Дек. 2020