COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Пандемията от COVID-19 причини загуба на човешки живот, тежки заболявания и социални и икономически сътресения в Европейския съюз (ЕС) и в целия свят. Безопасните и ефективни ваксини срещу COVID-19 могат да предпазят хората от разболяване, особено медицинския персонал и уязвимите групи от населението, например хората в напреднала възраст и хората с хронични заболявания.

Координирани действия в ЕС

Европейската комисия и агенциите на ЕС подкрепиха ускорената научноизследователска и развойна дейност във връзка с ваксините срещу COVID-19.

Благодарение на това ваксините ще бъдат достъпни възможно най-рано, след като се докаже, че са безопасни и ефективни.

Стратегията на ЕС за ваксини срещу коронавируса, стартирана от Европейската комисия:

  • гарантира високо качество, безопасност и ефективност на ваксините срещу COVID-19;
  • осигурява бърз достъп до ваксините за държавите членки и тяхното население.

Стратегията е израз на всеобщите усилия за солидарност, които гарантират равен достъп до ваксини на достъпни цени.

Европейската комисия определи също ключови елементи за готовност, които държавите членки трябва да вземат предвид в своите стратегии за ваксинация срещу COVID-19. За повече подробности вижте „Готовност за стратегии за ваксиниране и внедряване на ваксини срещу COVID-19“

 

За повече обща информация относно ваксинацията вж.: 

Ваксини срещу COVID-19

ЕС е поел отговорността да гарантира, че обществеността в ЕС/ЕИП има достъп до безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19. Европейската комисия одобрява ваксини срещу COVID-19 след оценяването им от Европейската агенция по лекарствата (EMA) и след консултация с държавите — членки на ЕС. Първите ваксини бяха поставени в края на 2020 г.

Информация за коронавирус COVID-19

COVID-19 е заболяване, свързано с тежък остър респираторен синдром на коронавирус-2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 е нов щам на коронавирус, който не е бил идентифициран при хора преди декември 2019 г.

Page last updated 23 Дек. 2020